Tìm kiếm mở rộng
An Giang Tìm thấy 13 khách sạn và nhà nghỉ
 • Nhà nghỉ Trịnh Thanh Vân
  Nhà nghỉ Trịnh Thanh Vân
  Nhà nghỉ Trịnh Thanh Vân

  An Giang

  Miễn phí: Wifi

  Khách sạn đang còn nhiều phòng trống

  Khung giá(VNĐ)

  50.000 /giờ

  80.000 /ngày

  80.000 /đêm

  Chi tiết
 • Khách sạn Phượng Hoàng
  Khách sạn Phượng Hoàng
  Khách sạn Phượng Hoàng

  An Giang

  Miễn phí: Wifi,Chỗ để xe

  Khách sạn đang còn nhiều phòng trống

  Khung giá(VNĐ)

  50.000 /giờ

  80.000 /ngày

  80.000 /đêm

  Chi tiết
 • Nhà nghỉ Huệ Thành
  Nhà nghỉ Huệ Thành
  Nhà nghỉ Huệ Thành

  An Giang

  Miễn phí: Wifi,Chỗ để xe

  Khách sạn đang còn nhiều phòng trống

  Khung giá(VNĐ)

  100.000 /giờ

  120.000 /ngày

  120.000 /đêm

  Chi tiết
 • Nhà nghỉ Song Hân
  Nhà nghỉ Song Hân
  Nhà nghỉ Song Hân

  An Giang

  Miễn phí: Wifi,Chỗ để xe

  Khách sạn đang còn nhiều phòng trống

  Khung giá(VNĐ)

  80.000 /giờ

  150.000 /ngày

  150.000 /đêm

  Chi tiết
 • Khách sạn 467
  Khách sạn 467
  Khách sạn 467

  An Giang

  Miễn phí: Wifi,Chỗ để xe

  Khách sạn đang còn nhiều phòng trống

  Khung giá(VNĐ)

  80.000 /giờ

  180.000 /ngày

  180.000 /đêm

  Chi tiết