Đèo Long Lanh

Con đèo nối Đà Lạt và Nha Trang

Long Lanh (còn có tên Omega, Hòn Giao, Khánh Lê, Khánh Vĩnh, Bindoup) là con đèo nối Đà Lạt và Nha Trang.