Đảo Bình Hưng

Nằm ở vịnh nước sâu Cam Ranh - Khánh Hòa

Đảo Bình Hưng nằm ở vịnh nước sâu Cam Ranh - Khánh Hòa và là một trong ba đảo Tam Bình (Bình Hưng - Bình Ba - Bình Tiên). Có hai hướng để đến đảo: Một là đường bộ từ Phan Rang, men theo con đường ven biển qua vịnh Vĩnh Hy, hai là đi tàu (khoảng 10 phút từ bến)